top of page

Uslovi korištenja

 

Dobrodošli na Doktor Online mobilnu aplikaciju!

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije korištenja mobilne aplikacije Doktor Online i webstranice www.dronlineapp.com.

1. Primjenljivost, opseg i dr.

1.1

Ovi uslovi korištenja važe za  “Ugovor” obavezujući između Vas korisnika/pacijenta ( u daljem tekstu “Vlasnika računa”) i tima koji upravlja mobilnom aplikacijom Doktor Online na iOS i Androidu  i domenom www.dronlineapp.com  (u daljem tekstu “Webstranica”) u vlasništvu firme Ćosić d.o.o (u daljem tekstu “Doktor Online Man.”).

1.2

Korištenjem ove Webstranice u potpunosti  prihvatate sve uslove korištenja. Ako se ne slažete sa nekim od uslova korištenja Webstranice, nemojte koristiti istu.

1.3

Doktor Online Man.  može mijenjati i ažurirati ove Uslove korištenja u bilo koje doba.  Ako i nakon promjene Uslova korištenja nastavite koristiti Webstranicu to će značiti  da prihvatate sve promjene.

1.4

Webstranica www.dronlineapp.com sa mobilnom aplikacijom Doktor Online je platforma koja omogućava korisnicima da dobiju savjete o zdravlju od strane doktora. Kroz Webstranicu, korisnici mogu dobiti savjete o zdravlju od doktora putem video konsutacije ili putem teksta. Webstranica ne pruža direktne medicinske dijagnoze, recepte ili tretmane liječenja bilo koje vrste. Doktor Online Man. nudi samo posredničku uslugu između vlasnika računa i doktora na Webstranici i stoga se ne smije smatrati kao pružatelj zdravstvene usluge. Ugovor između Vlasnika računa i Doktor Online Man. o korištenju Webstranice je striktno ugovor o uslugama koji se odnose na pružanje tehničkog rješenja.

1.5

Sve informacije na Webstranici, kao i sve vrste komunikacije putem poruke ili videa sa doktorima koji pružaju usluge savjetovanja klijentima su isključivo informativne prirode i ne kreiraju odnos doktor-pacijent u smislu zakona. Webstranica www.dronlineapp.com sa mobilnom aplikacijom Doktor Online  nije zamjena za profesionalnu doktorsku djagnozu ili tretman liječenja. Pouzdanost u informacije pružene od strane dronlineapp.com ili bilo kog doktora koji koristi mobilnu aplikaciju Doktor Online je na Vašu odgovornost. Webstranica ne pruža konsultacije u hitnim slučajevima  u kojima  Vam je ugrožen život. Nazovite 124 ili idite do prve medicinske ustanove.

1.6

Konsultacije doktora i specijalista

Doktori i specijalisti iz različitih oblasti medicine nisu zaposleni u Doktor Online Man. ali su korisnici Doktor Online platforme. Svaka informacija, mišljenje i savjet puženi od strane doktora i doktora specijalista iz različitih oblasti medicine ne predstavljaju niti odražavaju mišljenje Doktor Online Man.. Takođe svaka informacija, mišljenje i savjet pruženi od strane doktora i doktora specijalista ne predstavljaju mišljenje bilo koje druge organizacije ili institucije kojoj doktor ili doktor specijalista pripada po bilo kom osnovu ili za koju pruža usluge. Doktor Online Man. neće biti odgovoran Vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakve donijete odluke ili postupke bilo kog lica (uključujući i bilo kog korisnika) koji se oslanjaju na informacije doktora i doktora specijalista na dronlineapp.com i mobilnoj aplikaciji Doktor Online.  

2. Opšte informacije o korisničkim računima i Webstranici

2.1

Informacije o korisničkim računima

Vlasnik računa je odgovoran za sve aktivnosti koje se odnose na korištenje računa. Korisnički račun može koristiti samo korisnik na koji je račun registrovan i ne može ga koristiti ili prenijeti na drugo lice. Jedini izuzetak od ovog pravila odnosi na zakonske staratelje koji mogu koristiti svoj račun u ime djeteta pod uslovom da je dijete mlađe od 18 godina starosti. Doktor Online Man. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu računa od strane trećih lica ili bilo kakvih posljedica ili potencijalne štete koje mogu nastati zbog takve zloupotrebe. 

2.2

Vlasnik računa je odgovoran da osigura da se račun koristi u skladu sa ovim uslovima i uslovima korištenja, kao i sa drugim uslovima koji se prenose na Webstranici tokom trajanja ugovora. Vlasnik računa je u potpunosti odgovoran za informacije koje upućuje preko Webstranice i stoga preuzima svu odgovornost za svoj sadržaj.

2.3

Registrovanjem računa na Webstranici, Vlasnik računa potvrđuje i prihvata tehničke specifikacije, uslove i ograničenja Webstranice koja su navedena u Doktor Online uslugama i opisima proizvoda koji su dostupni na  Webstranici.

2.4

Otvaranjem računa na Webstranici, Vlasnik računa prihvata i potvrđuje da Doktor Online Man. može koristiti kontakt podatke kako bi slali ponude i informacije vezane za uslugu putem elektronske pošte i notifikacija.

3. Cijena i plaćanje

3.1

Cijene i plaćanje za video konsultaciju sa doktor ili doktorom specijalistom na Webstranici,  prikazane su na listi trenutnih cijena i dostupne su  Webstranici prije zakazivanja konsultacija.

3.2

Plaćanje video konsultacije ili konsultacije putem teksta  se obrađuje prije početka konsultacije. Vlasnici računa ne mogu započeti video konsultaciju ili konsultaciju putem teksta sa  doktorima ili doktorima specijalistima prije nego što je plaćanje odobreno.

3.3

Video konsultaciju ili konsultacije putem poruke nije moguće otkazati. Za video konsultaciju je moguće promijeniti termin konsultacije 72 sata prije početka konsultacije slanjem poruke sa detaljima na email info@dronlineapp.com.

4.Odgovornost Doktor Online Man.

4.1

Sa ograničenjima navedenim u tekstu dole ispod Doktor Online Man. je odgovoran da je Webstranica dostupna i da omogućava i pristup opisu simptoma i drugih informacija Vlasniku računa.

4.2

Doktor Online Man. nije odgovoran za sadržaj koji je povezan ka ili sa Webstranice.

4.3

Doktor Online Man. ima za cilj da osigura kontinuiranu visoku dostupnost Webstranice. Vlasniku računa treba obezbijediti razumnu mogućnost da posjeti račun i Webstranicu u bilo koje doba dana. Vlasnik računa može zakazati video konsulatciju u skladu sa raspoloživim vremenskim terminima kod doktora ili doktora specijalista na Webstranici. Vlasnik računa može poslati zahtjev za konsultaciju putem teksta i primiti odgovor u prosjeku kada će odgovor biti spreman. Webstranica, uključujući video konsultacije i konsultacije putem teksta, obezbeđuju  se u skladu sa gore navedenim uslovima, izuzev dozvoljenih poremećaja, kao što su (ali ne ograničavajući se na) planirano održavanje Webstranice ili servisnog sistema.

4.4

Doktor Online Man. ne preuzima odgovornost za poremećaje dostupnosti koji su rezultat:

a) greške / problemi sa hardverom / opremom vlasnika računa, mrežom, softverom ili greškama u softveru koji je dio proizvoda trećih lica i koje Doktor Online, uprkos pokušajima sprečavanja i ispravljanja, ne može izbjeći;

b) druge okolnosti koje je nosilac računa odgovoran prema ugovoru;

c) virus na uređaju koji koristi Vlasnik računa i druge bezbjedosne prijetnje koje uprkos preventivnim naporima Doktor Online, ometaju uslugu;

d) okolnosti koje predstavljaju viši sila u skladu sa članom 9. dole.

4.5

Doktor Online Man.  je odgovoran samo za funkcionisanje Webstranice, što podrazumijeva pružanje video konsultacija ili konsultacija putem teksta između Vlasnika računa i doktora ili doktora specijaliste, kao i čuvanje informacija od strane vlasnika računa i Doktor Online na Webstranici. Doktor Online Man. nije odgovoran za  informacije, savjete ili mišljenja od strane doktora koje dostavlja Vlasniku računa putem video konusltacija ili putem teksta.

Poremećaje ili greške u dostupnosti treba odmah prijaviti Doktor Online Man. korisničkom servisu info@dronlineapp.com.

4.6

Doktor Online Man. nije odgovoran za greške koje se javljaju zbog Vlasnika računa ili bilo koji razlog za koji je Vlasnik računa odgovoran. Štoviše, Doktor Online Man. nije odgovorna za bilo kakvu ličnu štetu ili posledice koje bi mogle rezultirati, direktno ili indirektno, od upotrebe ili zloupotrebe dostavljenih informacija, prezentiranih ili upućenih od strane Web stranice. Doktor Online Man. stoga nije odgovoran za posljedične štete, gubitak profita ili druge indirektne štete.

5. Ograničena licenca i autorska prava

5.1

Vlasništvo, autorska prava i sva prava vezana za brend, firmu i webstranicu dronlineapp.com i mobilnu aplikaciju, kao i sve dokumente ugovora koji koriste Doktor Online na Webstranici i / ili ih pružaju na Webstranici, kao što su, ali ne ograničavajući se na ove Uslove korištenja, pripadaju isključivo Doktor Online Man.. Doktor Online Man. zato zadržava ekskluzivno pravo korištenja pomenutog materijala. Sve replikacije, promjene i / ili druga upotreba Doktor Online materijala koji nisu eksplicitno ovlašćeni u ovim Uslovima korištenja ili uputama Doktor Online Man. na drugim mjestima strogo je zabranjeno.

 

5.2

Vlasnik računa potvrđuje i prihvata da neovlašteno korištenje Doktor Online Man. autorskih prava može, osim što krši ugovor o Uslovima korištenja, predstavljati krivično djelo. Doktor Online Man. zadržava pravo na pravno postupanje u slučaju neovlaštene upotrebe Doktor Online Man. autorskih prava.

6. Neovlaštena upotreba informacija i sadržaja

6.1

Doktor Online Man. uzima sve oblike neovlaštene upotrebe korisničkog računa i Webstranice, kao kršenje opštih uslova i / ili Doktor Online politiku u vezi sa sigurnošću, etikom i dr. vrlo zbiljno. Između ostalog, nije dozvoljeno snimanje bilo kakvih video konsultacija sa doktorima ili doktorima specijalistima  na bilo koji način, niti distribuirati bilo koji takav materijal koji se odnosi na to. Doktor Online Man. će proaktivno sprovoditi postupke protiv potvrđene ili predviđene neovlaštene upotrebe korisničkog računa, Webstranice i dr.

6.2

Doktor Online Man. zadržava pravo da, uz prethodno upozorenje ili obavještavanje Vlasnika računa, ukloni podatke sa Webstranice, zatvori račun Vlasnika računa ili izvrši druge mjere zbog povrede ugovora sa Vlasnikom računa, a ne preuzima odgovornost za posljedice takvih radnji, kako bi se zaštitila odgovornost ili Webstranice. U slučaju suspenzije Doktor Online Man. zadržava pravo da otkaže Ugovor kao iz člana  7.

Ako je Vlasnik računa prekršio Ugovor ili je koristio Webstranicu na nezakonit ili neovlašten način, Vlasnik računa je odgovoran za nadoknadu Doktor Online Man. za svaku štetu koja proizilazi iz takvih radnji (uključujući, bez ograničenja na, pravne naknade i druga potraživanja od trećih lica).

7. Trajanje Ugovora i prestanak Ugovora

7.1

Ovaj ugovor važi do daljnjeg i od trenutka kada se Vlasnik računa registruje na Webstranici. Vlasnik računa uvijek ima pravo da otkaže račun kada želi.  U slučaju otkazivanja računa, Doktor Online Man. će ukloniti otkazani račun i sve skladištene informacije koje se odnose na vlasnika računa u kratkom redoslijedu.

7.2

Doktor Online Man. ima pravo da otkaže Ugovor, koji će odmah stupiti na snagu, ako Vlasnik računa krši ugovor ili ako postoji opravdani razlog za sumnju na takvu povredu, ako Vlasnik računa ne otkloni takvu povredu u roku od trideset (30) dana od prijema obaviještenja u pisanom obliku. U slučaju takvog otkaza, račun vlasnika računa će biti ukinut, pri čemu se ugovor automatski poništava. Informacije o vlasniku računa koji je sačuvan će biti brzo uklonjeni.

 

8. Razvoj proizvoda i promjene u Uslovima korištenja

8.1

Doktor Online Man. zadržava pravo da promijeni obim i funkciju računa i Webstranice. Razvoj proizvoda i usluga može se odnositi na, iako ne isključivo, raspored, sadržaj ili funkcije i može dovesti do izmjena ugovora. Takve promjene će se prenijeti putem web stranice i / ili putem e-maila. Uslovi na snazi će biti dostupni na Webstranici.

9. Viša sila

9.1

Doktor Online Man. ne isplaćuje štetu nastalu štrajkom, vatrom, aktivnostima državnih organa, radnim sporovima, nesrećama, greškama ili kašnjenjem od strane trećih lica, zatvaranja ili kvarova javnih komunikacionih sistema ili drugih okolnosti i posljedica koje su izvan Doktor Online Man. kontrole, da Doktor Online Man. ne može razumno mijenjati i koje Doktor Online Man. ne može ni izbjeći niti kontrolisati.

10. Notifikacije

10.1

Vlasnik računa mora navesti email adresu na koji nosilac računa želi da primi potvrde, podsjetnike i druga obavještenja od Doktor Online Man.. U slučaju da se kontakt podaci mijenjaju u bilo kojoj tački tokom trajanja ugovora, Vlasnik računa je odgovoran za obavještavanje Doktor Online Man. o tome bez odlaganja. Otkazivanje ili druga obaveštenja treba dostaviti putem elektronske pošte.

11. Lični podaci i privatnost

11.1

Vlasnik računa saglasan je da Doktor Online Man. obrađuje  lične podatke sklapanjem ugovora u vezi sa registracijom računa. Lični podaci se odnose na podatke o imenu i prezimenu, adresi, broju mobilnog telefona, email adresi, potencijalnom dostavljenom opisu simptoma, IP-adresi i sličnim informacijama u svrhu pružanja usluge na Webstranici, kako to zahtijeva Vlasnik računa putem registracije , i informacije koje se odnose na sastanak između Vlasnika računa i pružatelja zdravstvene konsultacije. Lični podaci se obrađuju kako bi Doktor Online Man. mogao da podrži svoje odgovornosti kao što je navedeno u ovom ugovoru i za administrativne svrhe. Lični podaci se mogu koristiti za administriranje obaveza vlasnika računa po ugovoru, analiza aktivnosti, razvoj proizvoda i marketing putem medijskih platformi, kao što su e-mailovi. Lični podaci mogu, u određene svrhe, biti stavljeni na raspolaganje zdravstvenom osiguranju.

11.2

Vlasnik računa ovim daje saglasnost Doktor Online Man. da procesuira lične podatke vlasnika računa, uključujući i osjetljive podatke kako bi poslali poruke Vlasniku računa putem e-maila ili sms-a. Takve poruke mogu uključivati obaviještenja o rezervisanim konsultacijama, potvrdama o plaćanju i konsultacijama o zdravlju.

11.3

Vlasnik računa ovim daje saglasnost Doktor Online Man. da procesuira osjetljive lične podatke vlasnika računa, kako bi Doktor Online Man. mogao da proslijedi informacije o zdravstvenim podacima vlasnika računa njegovom/njenom zdrastvenom osiguranju koje pokriva usluge video konusltacija i(l)i putem teksta.

11.4

Doktor Online Man. ne može navesti u kojem tačnom trenutku ili u kom periodu će se obrađivati lični podaci vlasnika računa. Lični podaci vlasnika računa neće se obrađivati duže nego što je potrebno, kako bi se ispunili osnovni ciljevi iza obrade podataka.

11.5

Doktor Online Man. je procesor ličnih podataka i stoga je odgovoran da osigura da lični podaci koji se dostavljaju putem Webstranice  tretiraju u skladu sa nacionalnim zakonskim okvirima koji se odnose na korištenje ličnih podataka.  Doktor Online Man. se obavezuje i da nastavi sa bilo kojim tehnološkim i organizacijskim mjerama potrebnim za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem usluge od neovlaštenog pristupa, gubitka ili promjene.

12. Opšti uslovi

12.1

Vlasnik računa ne može prenijeti ugovor i / ili  obaveze i prava po ovom ugovoru trećem licu.

12.2

Doktor Online Man. zadržava pravo da zapošljava podugovarače da ispuni svoja prava i obaveze prema ugovoru.

13. Pravni postupci

13.1

Ovaj Ugovor je predmet zakona Bosne i Hercegovine. Svaki pravni spor i postupak biće podložni ovlaštenjima javnih sudova, prvobitno Opštinskom sudu u Kaknju.

Uslovi korištenja

Dobrodošli na Doktor Online mobilnu aplikaciju!

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije korištenja mobilne aplikacije Doktor Online i webstranice www.dronlineapp.com.

1. Primjenljivost, opseg i dr.

1.1

Ovi uslovi korištenja važe za  “Ugovor” obavezujući između Vas korisnika/pacijenta ( u daljem tekstu “Vlasnika računa”) i tima koji upravlja mobilnom aplikacijom Doktor Online na iOS i Androidu  i domenom www.dronlineapp.com  (u daljem tekstu “Webstranica”) u vlasništvu firme Ćosić d.o.o (u daljem tekstu “Doktor Online Man.”).

1.2

Korištenjem ove Webstranice u potpunosti  prihvatate sve uslove korištenja. Ako se ne slažete sa nekim od uslova korištenja Webstranice, nemojte koristiti istu.

1.3

Doktor Online Man.  može mijenjati i ažurirati ove Uslove korištenja u bilo koje doba.  Ako i nakon promjene Uslova korištenja nastavite koristiti Webstranicu to će značiti  da prihvatate sve promjene.

1.4

Webstranica www.dronlineapp.com sa mobilnom aplikacijom Doktor Online je platforma koja omogućava korisnicima da dobiju savjete o zdravlju od strane doktora. Kroz Webstranicu, korisnici mogu dobiti savjete o zdravlju od doktora putem video konsutacije ili putem teksta. Webstranica ne pruža direktne medicinske dijagnoze, recepte ili tretmane liječenja bilo koje vrste. Doktor Online Man. nudi samo posredničku uslugu između vlasnika računa i doktora na Webstranici i stoga se ne smije smatrati kao pružatelj zdravstvene usluge. Ugovor između Vlasnika računa i Doktor Online Man. o korištenju Webstranice je striktno ugovor o uslugama koji se odnose na pružanje tehničkog rješenja.

1.5

Sve informacije na Webstranici, kao i sve vrste komunikacije putem poruke ili videa sa doktorima koji pružaju usluge savjetovanja klijentima su isključivo informativne prirode i ne kreiraju odnos doktor-pacijent u smislu zakona. Webstranica www.dronlineapp.com sa mobilnom aplikacijom Doktor Online  nije zamjena za profesionalnu doktorsku djagnozu ili tretman liječenja. Pouzdanost u informacije pružene od strane dronlineapp.com ili bilo kog doktora koji koristi mobilnu aplikaciju Doktor Online je na Vašu odgovornost. Webstranica ne pruža konsultacije u hitnim slučajevima  u kojima  Vam je ugrožen život. Nazovite 124 ili idite do prve medicinske ustanove.

1.6

Konsultacije doktora i specijalista

Doktori i specijalisti iz različitih oblasti medicine nisu zaposleni u Doktor Online Man. ali su korisnici Doktor Online platforme. Svaka informacija, mišljenje i savjet puženi od strane doktora i doktora specijalista iz različitih oblasti medicine ne predstavljaju niti odražavaju mišljenje Doktor Online Man.. Takođe svaka informacija, mišljenje i savjet pruženi od strane doktora i doktora specijalista ne predstavljaju mišljenje bilo koje druge organizacije ili institucije kojoj doktor ili doktor specijalista pripada po bilo kom osnovu ili za koju pruža usluge. Doktor Online Man. neće biti odgovoran Vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakve donijete odluke ili postupke bilo kog lica (uključujući i bilo kog korisnika) koji se oslanjaju na informacije doktora i doktora specijalista na dronlineapp.com i mobilnoj aplikaciji Doktor Online.  

2. Opšte informacije o korisničkim računima i Webstranici

2.1

Informacije o korisničkim računima

Vlasnik računa je odgovoran za sve aktivnosti koje se odnose na korištenje računa. Korisnički račun može koristiti samo korisnik na koji je račun registrovan i ne može ga koristiti ili prenijeti na drugo lice. Jedini izuzetak od ovog pravila odnosi na zakonske staratelje koji mogu koristiti svoj račun u ime djeteta pod uslovom da je dijete mlađe od 18 godina starosti. Doktor Online Man. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu računa od strane trećih lica ili bilo kakvih posljedica ili potencijalne štete koje mogu nastati zbog takve zloupotrebe. 

2.2

Vlasnik računa je odgovoran da osigura da se račun koristi u skladu sa ovim uslovima i uslovima korištenja, kao i sa drugim uslovima koji se prenose na Webstranici tokom trajanja ugovora. Vlasnik računa je u potpunosti odgovoran za informacije koje upućuje preko Webstranice i stoga preuzima svu odgovornost za svoj sadržaj.

2.3

Registrovanjem računa na Webstranici, Vlasnik računa potvrđuje i prihvata tehničke specifikacije, uslove i ograničenja Webstranice koja su navedena u Doktor Online uslugama i opisima proizvoda koji su dostupni na  Webstranici.

2.4

Otvaranjem računa na Webstranici, Vlasnik računa prihvata i potvrđuje da Doktor Online Man. može koristiti kontakt podatke kako bi slali ponude i informacije vezane za uslugu putem elektronske pošte i notifikacija.

3. Cijena i plaćanje

3.1

Cijene i plaćanje za video konsultaciju sa doktor ili doktorom specijalistom na Webstranici,  prikazane su na listi trenutnih cijena i dostupne su  Webstranici prije zakazivanja konsultacija.

3.2

Plaćanje video konsultacije ili konsultacije putem teksta  se obrađuje prije početka konsultacije. Vlasnici računa ne mogu započeti video konsultaciju ili konsultaciju putem teksta sa  doktorima ili doktorima specijalistima prije nego što je plaćanje odobreno.

3.3

Video konsultaciju ili konsultacije putem poruke nije moguće otkazati. Za video konsultaciju je moguće promijeniti termin konsultacije 72 sata prije početka konsultacije slanjem poruke sa detaljima na email info@dronlineapp.com.

4.Odgovornost Doktor Online Man.

4.1

Sa ograničenjima navedenim u tekstu dole ispod Doktor Online Man. je odgovoran da je Webstranica dostupna i da omogućava i pristup opisu simptoma i drugih informacija Vlasniku računa.

4.2

Doktor Online Man. nije odgovoran za sadržaj koji je povezan ka ili sa Webstranice.

4.3

Doktor Online Man. ima za cilj da osigura kontinuiranu visoku dostupnost Webstranice. Vlasniku računa treba obezbijediti razumnu mogućnost da posjeti račun i Webstranicu u bilo koje doba dana. Vlasnik računa može zakazati video konsulatciju u skladu sa raspoloživim vremenskim terminima kod doktora ili doktora specijalista na Webstranici. Vlasnik računa može poslati zahtjev za konsultaciju putem teksta i primiti odgovor u prosjeku kada će odgovor biti spreman. Webstranica, uključujući video konsultacije i konsultacije putem teksta, obezbeđuju  se u skladu sa gore navedenim uslovima, izuzev dozvoljenih poremećaja, kao što su (ali ne ograničavajući se na) planirano održavanje Webstranice ili servisnog sistema.

4.4

Doktor Online Man. ne preuzima odgovornost za poremećaje dostupnosti koji su rezultat:

a) greške / problemi sa hardverom / opremom vlasnika računa, mrežom, softverom ili greškama u softveru koji je dio proizvoda trećih lica i koje Doktor Online, uprkos pokušajima sprečavanja i ispravljanja, ne može izbjeći;

b) druge okolnosti koje je nosilac računa odgovoran prema ugovoru;

c) virus na uređaju koji koristi Vlasnik računa i druge bezbjedosne prijetnje koje uprkos preventivnim naporima Doktor Online, ometaju uslugu;

d) okolnosti koje predstavljaju viši sila u skladu sa članom 9. dole.

4.5

Doktor Online Man.  je odgovoran samo za funkcionisanje Webstranice, što podrazumijeva pružanje video konsultacija ili konsultacija putem teksta između Vlasnika računa i doktora ili doktora specijaliste, kao i čuvanje informacija od strane vlasnika računa i Doktor Online na Webstranici. Doktor Online Man. nije odgovoran za  informacije, savjete ili mišljenja od strane doktora koje dostavlja Vlasniku računa putem video konusltacija ili putem teksta.

Poremećaje ili greške u dostupnosti treba odmah prijaviti Doktor Online Man. korisničkom servisu info@dronlineapp.com.

4.6

Doktor Online Man. nije odgovoran za greške koje se javljaju zbog Vlasnika računa ili bilo koji razlog za koji je Vlasnik računa odgovoran. Štoviše, Doktor Online Man. nije odgovorna za bilo kakvu ličnu štetu ili posledice koje bi mogle rezultirati, direktno ili indirektno, od upotrebe ili zloupotrebe dostavljenih informacija, prezentiranih ili upućenih od strane Web stranice. Doktor Online Man. stoga nije odgovoran za posljedične štete, gubitak profita ili druge indirektne štete.

5. Ograničena licenca i autorska prava

5.1

Vlasništvo, autorska prava i sva prava vezana za brend, firmu i webstranicu dronlineapp.com i mobilnu aplikaciju, kao i sve dokumente ugovora koji koriste Doktor Online na Webstranici i / ili ih pružaju na Webstranici, kao što su, ali ne ograničavajući se na ove Uslove korištenja, pripadaju isključivo Doktor Online Man.. Doktor Online Man. zato zadržava ekskluzivno pravo korištenja pomenutog materijala. Sve replikacije, promjene i / ili druga upotreba Doktor Online materijala koji nisu eksplicitno ovlašćeni u ovim Uslovima korištenja ili uputama Doktor Online Man. na drugim mjestima strogo je zabranjeno.

 

5.2

Vlasnik računa potvrđuje i prihvata da neovlašteno korištenje Doktor Online Man. autorskih prava može, osim što krši ugovor o Uslovima korištenja, predstavljati krivično djelo. Doktor Online Man. zadržava pravo na pravno postupanje u slučaju neovlaštene upotrebe Doktor Online Man. autorskih prava.

6. Neovlaštena upotreba informacija i sadržaja

6.1

Doktor Online Man. uzima sve oblike neovlaštene upotrebe korisničkog računa i Webstranice, kao kršenje opštih uslova i / ili Doktor Online politiku u vezi sa sigurnošću, etikom i dr. vrlo zbiljno. Između ostalog, nije dozvoljeno snimanje bilo kakvih video konsultacija sa doktorima ili doktorima specijalistima  na bilo koji način, niti distribuirati bilo koji takav materijal koji se odnosi na to. Doktor Online Man. će proaktivno sprovoditi postupke protiv potvrđene ili predviđene neovlaštene upotrebe korisničkog računa, Webstranice i dr.

6.2

Doktor Online Man. zadržava pravo da, uz prethodno upozorenje ili obavještavanje Vlasnika računa, ukloni podatke sa Webstranice, zatvori račun Vlasnika računa ili izvrši druge mjere zbog povrede ugovora sa Vlasnikom računa, a ne preuzima odgovornost za posljedice takvih radnji, kako bi se zaštitila odgovornost ili Webstranice. U slučaju suspenzije Doktor Online Man. zadržava pravo da otkaže Ugovor kao iz člana  7.

Ako je Vlasnik računa prekršio Ugovor ili je koristio Webstranicu na nezakonit ili neovlašten način, Vlasnik računa je odgovoran za nadoknadu Doktor Online Man. za svaku štetu koja proizilazi iz takvih radnji (uključujući, bez ograničenja na, pravne naknade i druga potraživanja od trećih lica).

7. Trajanje Ugovora i prestanak Ugovora

7.1

Ovaj ugovor važi do daljnjeg i od trenutka kada se Vlasnik računa registruje na Webstranici. Vlasnik računa uvijek ima pravo da otkaže račun kada želi.  U slučaju otkazivanja računa, Doktor Online Man. će ukloniti otkazani račun i sve skladištene informacije koje se odnose na vlasnika računa u kratkom redoslijedu.

7.2

Doktor Online Man. ima pravo da otkaže Ugovor, koji će odmah stupiti na snagu, ako Vlasnik računa krši ugovor ili ako postoji opravdani razlog za sumnju na takvu povredu, ako Vlasnik računa ne otkloni takvu povredu u roku od trideset (30) dana od prijema obaviještenja u pisanom obliku. U slučaju takvog otkaza, račun vlasnika računa će biti ukinut, pri čemu se ugovor automatski poništava. Informacije o vlasniku računa koji je sačuvan će biti brzo uklonjeni.

 

8. Razvoj proizvoda i promjene u Uslovima korištenja

8.1

Doktor Online Man. zadržava pravo da promijeni obim i funkciju računa i Webstranice. Razvoj proizvoda i usluga može se odnositi na, iako ne isključivo, raspored, sadržaj ili funkcije i može dovesti do izmjena ugovora. Takve promjene će se prenijeti putem web stranice i / ili putem e-maila. Uslovi na snazi će biti dostupni na Webstranici.

9. Viša sila

9.1

Doktor Online Man. ne isplaćuje štetu nastalu štrajkom, vatrom, aktivnostima državnih organa, radnim sporovima, nesrećama, greškama ili kašnjenjem od strane trećih lica, zatvaranja ili kvarova javnih komunikacionih sistema ili drugih okolnosti i posljedica koje su izvan Doktor Online Man. kontrole, da Doktor Online Man. ne može razumno mijenjati i koje Doktor Online Man. ne može ni izbjeći niti kontrolisati.

10. Notifikacije

10.1

Vlasnik računa mora navesti email adresu na koji nosilac računa želi da primi potvrde, podsjetnike i druga obavještenja od Doktor Online Man.. U slučaju da se kontakt podaci mijenjaju u bilo kojoj tački tokom trajanja ugovora, Vlasnik računa je odgovoran za obavještavanje Doktor Online Man. o tome bez odlaganja. Otkazivanje ili druga obaveštenja treba dostaviti putem elektronske pošte.

11. Lični podaci i privatnost

11.1

Vlasnik računa saglasan je da Doktor Online Man. obrađuje  lične podatke sklapanjem ugovora u vezi sa registracijom računa. Lični podaci se odnose na podatke o imenu i prezimenu, adresi, broju mobilnog telefona, email adresi, potencijalnom dostavljenom opisu simptoma, IP-adresi i sličnim informacijama u svrhu pružanja usluge na Webstranici, kako to zahtijeva Vlasnik računa putem registracije , i informacije koje se odnose na sastanak između Vlasnika računa i pružatelja zdravstvene konsultacije. Lični podaci se obrađuju kako bi Doktor Online Man. mogao da podrži svoje odgovornosti kao što je navedeno u ovom ugovoru i za administrativne svrhe. Lični podaci se mogu koristiti za administriranje obaveza vlasnika računa po ugovoru, analiza aktivnosti, razvoj proizvoda i marketing putem medijskih platformi, kao što su e-mailovi. Lični podaci mogu, u određene svrhe, biti stavljeni na raspolaganje zdravstvenom osiguranju.

11.2

Vlasnik računa ovim daje saglasnost Doktor Online Man. da procesuira lične podatke vlasnika računa, uključujući i osjetljive podatke kako bi poslali poruke Vlasniku računa putem e-maila ili sms-a. Takve poruke mogu uključivati obaviještenja o rezervisanim konsultacijama, potvrdama o plaćanju i konsultacijama o zdravlju.

11.3

Vlasnik računa ovim daje saglasnost Doktor Online Man. da procesuira osjetljive lične podatke vlasnika računa, kako bi Doktor Online Man. mogao da proslijedi informacije o zdravstvenim podacima vlasnika računa njegovom/njenom zdrastvenom osiguranju koje pokriva usluge video konusltacija i(l)i putem teksta.

11.4

Doktor Online Man. ne može navesti u kojem tačnom trenutku ili u kom periodu će se obrađivati lični podaci vlasnika računa. Lični podaci vlasnika računa neće se obrađivati duže nego što je potrebno, kako bi se ispunili osnovni ciljevi iza obrade podataka.

11.5

Doktor Online Man. je procesor ličnih podataka i stoga je odgovoran da osigura da lični podaci koji se dostavljaju putem Webstranice  tretiraju u skladu sa nacionalnim zakonskim okvirima koji se odnose na korištenje ličnih podataka.  Doktor Online Man. se obavezuje i da nastavi sa bilo kojim tehnološkim i organizacijskim mjerama potrebnim za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem usluge od neovlaštenog pristupa, gubitka ili promjene.

12. Opšti uslovi

12.1

Vlasnik računa ne može prenijeti ugovor i / ili  obaveze i prava po ovom ugovoru trećem licu.

12.2

Doktor Online Man. zadržava pravo da zapošljava podugovarače da ispuni svoja prava i obaveze prema ugovoru.

13. Pravni postupci

13.1

Ovaj Ugovor je predmet zakona Bosne i Hercegovine. Svaki pravni spor i postupak biće podložni ovlaštenjima javnih sudova, prvobitno Opštinskom sudu u Kaknju.

bottom of page